share:
概况
Master in reading

Master in reading list

Tutor Student Tutor Student
Prof. Zhexue Huang Weiwei Zhu Prof. Zhexue Huang Shuai Yuan
Zhenzhen Liu Jianfei Yin Dongsheng Shi
Prof. Xizhao Wang Xingmin Zhao Prof. Xizhao Wang Hongyu Zhang
Xianghua Fu Jing Li Xianghua Fu Haiying Wu
Xianghua Fu Yingying Xu Xianghua Fu Li Gao
Xianghua Fu Chao Ma Xianghua Fu Ting Wang
Xianghua Fu Wangwang Liu Yipeng Zhou Kun Huang
Dr. Mark Junjie Li Yingbin Nie Dr. Mark Junjie Li Ziyi Chen
Xiaojun Chen Si Peng Xiaojun Chen Chao Zhang
Xiaojun Chen Yongbo Wang Dingming Wu Jin Jia
Dingming Wu Jinwen Jiang Xiaogang Peng Weiguang Liu
Xiaogang Peng Jiongbin Zheng Laizhong Cui Kai Zhang
Laizhong Cui Genghui Li Laizhong Cui Huaixiong Hu
Laizhong Cui Ou Peng Yipeng Zhou Dongfong Shang

Doctoral tutor

 • Prof. Zhexue Huang

  Prof. Zhexue Huang

  Guangdong Province leading talent Shenzhen University Chair Professor State In..
 • Prof. Zhong Ming

  Prof. Zhong Ming

  Shenzhen Pengcheng scholar Professor Secondary Shenzhen University professor E..
 • Prof. Xizhao Wang

  Prof. Xizhao Wang

  Prof. Xizhao Wang,Ph.D., ProfessorI,EEE Fellow,Springer magazine Machine Learnin..

Research project

联系我们
0755-2653 0821